Stabdyti Stabdyti Stabdyti
Video
<
o
>
|||

VIETA

Projektuojamo objekto vieta - Šventosios kurortinis miestelio šiaurinė
dalis, prie Jūros gatvės ir Vilties tako sankirtos, 300 metrų nuo Baltijos
jūros kopų , Šventosios paplūdimio. Šioje vietoje yra susiklostęs miesto
urbanistinis audinys. Šalia sklypo pietvakariuose nedideli individualūs
poilsiuo nameliai, vakaruose, už medžiais apaugusios kopos 3 aukštų
poilsio namai, rytuose neužstatyta teritorija ir pietuose 60 automobilių
stovėjimo aikštelė su šalia esančiais, šiuo metu neveikiančiais 3 aukštų
poilsio namais.

VARDAS

Sveikapilio vardas asocijuojasisi su miesto vardu:Petrapilis, Daugpilis...
Miestas arba tam tikra teritorija ar šalis, kurioje gyvena sveiki žmonės.
Miestas, kaip sveikatos pažadas, kaip amžinos jaunystės ir Utopijos idėja, kuria tikime , nors
žinome kad esame mirtingi. Tai sveikatos Akropolis- laisvų ir sąmoningų Sveikapilio piliečių
bendruomenė.


TRADICIJA

Sveikapilio architektūra nesiekiama išsiskirti ar kitaip demonstruoti savo monumentalų ego.
Priešingai pasitelkiamos ilgametės Šventosios miestelio
medinės architektūros tradicijos ir jų pagrindu komponuojami ir spalvinami komplekso
fasadai. Šiltos, natūralios, žodžiu, gamtiškos spalvos dominuoja Sveikapilio kompozicijoje.
Linksmas, neagresyvus kompleksoįvaizdis kalba apie Sveikapilio tikrumą ir patikimumą,
pasitikėjimą savimi ir kitais.


STRUKTŪRA

Sveikapilio architektūrinė struktūra nehomogeniška, tarsi susidedanti iš atskirų tūrinių elementų, sudarančių
vientisos pilies arba polioįspūdį. Ši fragmentuota pastato struktūra labai tinka prie susiklosčiusio nedidelių tūrių
Šventosios užstatymo. Draugiškasįsiliejimasį esamą aplinkos kontekstą byloja apie Sveikapilio vertybes pozityvumą, bendradarbiavimą ir toleranciją.


KOMPOZICIJOS AKCENTAIS

veikapilio kompozicijoje išryškinami du pagrindiniai tūriniai elementai -įėjimasį komplekso vestibiulį irįėjimasį
restoraną. Įėjimasį vestibiulį tai pagrindinis Sveikapilioįėjimas. Jis pabrėžiamas sodriai raudonu, ryškiuįėjimo
portalu. Tai energijos ir gyvybės simbolis. Tai - Sveikapilio šventovės lankytojų pasveikinimas ir šiltas palinkėjimas.
Antrasis akcentas - viršįėjimoį restoraną . Spindintis, saulėtas, geltonas, konsole nukreiptas jūros ktyptimi
simbolizuoja džiaugsmą ir intelektą.
Šis tūris demonstruoja Sveikapilio šiuolaikiškumą ir būties lengvumą.
Pirmo aukšto vitrinos, jungiančios pagrindinius statinio elementus, banguoja. Taileidžia pagyvinti pagrindinio fasado
plastiką ir tuo pačiu racionaliau išnaudoti pirmo aukšto plotą.